🍀🍀Không chỉ là môi trường sạch, mà còn phải có kiến thức sâu.
🌼🌼CB-GV-NV trường MN Ánh Hồng tập huấn về công tác phòng dịch bệnh Covid 19.
❤❤Đoàn kết chống dịch như chống giặc 💪