Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021- 2022, chiều ngày 8/10/2021, hội nghị viên chức của Trường Mầm non Ánh Hồng được tổ chức thành công tốt đẹp. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức năm học 2020- 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021- 2022.

 

Toàn cảnh hội nghị cán bộ công chức, viên chức

Tham dự hội nghị có ban giám hiệu nhà trường, tất cả giáo viên - nhân viên trong trường. Hội nghị viên chức là dịp để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2020-2021; phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

 - Mở đầu hội nghị Cô Phạm Thị Chín – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố lí do hội nghị;

 
                                          

 

Để đánh giá kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học 2020-2021 đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới; Cô Nguyễn Thị Thiềm – Phó hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 

 

Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm học 2020-2021.
 

Về phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; đại hội đã cùng nhau thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện một số vấn đề về huy động trẻ ra lớp, đưa ra những giải pháp bồi dưỡng giáo viên. giải pháp thực hiện quy chế chuyên môn, chăm sóc nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Năm học 2021- 2022 là năm học phải thực hiện nhiệm vụ kép: vừa thực hiện phòng, chống dịch covid-19, vừa phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị khá sôi nổi thể hiện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

 

 
  

 

Hiệu trưởng giải trình ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

 

Bên cạnh đó, hội nghị cũng được lắng nghe báo cáo công khai tài chính năm học 2020-2021; báo cáo của ban thanh tra nhân dân và chương trình hoạt động 2020-2021.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp. Đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về các mặt hoạt động của nhà trường. Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều nhất chí với nhiệm vụ, tiêu chí đề ra.

 

 
  

 

Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022

                                                           Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021- 2022 của Trường Mầm non Ánh Hồng đã thành công tốt đẹp. Kết thúc, hội nghị đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020- 2021.