Như thường lệ vào đầu năm học, các lớp sẽ tổ chức họp phụ huynh để thông báo
tình hình học tập của các cháu đầu năm và hoạt động của lớp trong năm học mới.
Sau đó, bầu ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp và tham dự hội nghị đại biểu phụ
huynh của trường. Và chiều ngày 18/09/2020, tại Trường MN Ánh Hồng đã tổ
chức buổi hội nghị đại biểu phụ huynh học sinh năm học 2020-2021. Tham dự hội
nghị có ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, ban chấp hành hội phụ huynh học
sinh và toàn thể phụ huynh đại diện cho các lớp đến tham dự hội nghị

Sự tham gia của CB-GV và toàn thể phụ huynh đại diện cho các lớp

 

Sự tham gia của CB-GV và toàn thể phụ huynh đại diện cho các lớp

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu phụ huynh học sinh năm học
2020-2021, nhằm báo cáo hoạt động của hội phụ huynh năm học 2019-2020 và
phương hướng hoạt động năm học 2020-2021.
Trong hội nghị ông Bùi Văn Thường đã đọc bản báo cáo hoạt động của hội phụ
huynh năm học 2019-2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020-2021. Bà
Hoàng Thị Biên Thùy phó hiệu trưởng bán trú cũng đã đọc báo cáo công tác bán
trú năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021. Phụ huynh đã cùng nhau
thảo luận, góp ý và đề ra những phương hướng để khắc phục những hạn chế và
phát huy những điểm mạnh của hội. Từ đó, rút ra được những kinh nghiệm giúp
cho hội phụ huynh hoạt động tốt hơn trong năm học sắp tới. Qua hội nghị những
thắc mắc, nguyện vọng của phụ huynh cũng được ban giám hiệu nhà trường giải
đáp. Hội nghị đã tiến hành bầu ra ban chấp hành hội phụ huynh năm học 2020-
2021. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị đại
biểu phụ huynh học sinh của trường mầm non Ánh Hồng đã thành công tốt đẹp.

Ông Bùi Văn Thường báo cáo kết quả hoạt động của hội năm hoạc 2019-2020 và phương hướng hoạt động hội năm học 2020-2021

Bà Phạm Thị Chín - Hiệu trường giải trình những thắc mắc của phụ huynh

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp