Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm học với chủ đề "Đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục và đào tạo", toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong sư phạm. Thực hiện mỗi người thầy là một tấm gương về đạo đức, để học sinh học tập và noi theo.

Hôm nay, ngày  26 thang 9, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bảo Lâm,  trường mầm non Ánh Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

Về phía nhà trường có sự hiện diện: cô Phạm Thị Chín - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; cô Nguyễn Thị Thiềm - Hoàng Thị Biên Thùy - Phó hiệu trưởng; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

                   

            Trong hội nghị Cô Phạm Thị Chín Bí Thư Chi Bộ - Hiệu trưởng nhà trường đọc: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2019 – 2020.

 

                   

  • Cô : Nguyễn Thị Thiềm – Phó hiệu Trưởng đọc bản phương hướng nhiệm vụ năm học  2020 – 2021.

 

 

Tại hội nghị các cán bộ- công chức- viên chức - người lao động đã được nghe Báo cáo tổng kết kết quả nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và phương hướng năm học 2020 - 2021  tham gia thảo luận góp ý kiến cho bản báo cáo và phương hướng trong năm học 2020 – 2021. Báo caos đánh giá công tác thi đua; Báo cáo công khai công tác tài chính năm 2019; Báo cáo quy chế dân chủ tai cơ quan, đơn vị; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; chương trình công tác trọng tâm năm học 2020.

Năm học 2019 , mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019.

Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2019 được đề ra cơ bản hoàn thành. Các ý kiến tham gia của cán bộ công chức, người lao động tai hội nghị đều được tập thể lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,  công chức, viên chức trong đơn vị có đủ phẩm chất năng lực trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết chế độ cho người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

           

 

Hội nghi thảo luận, góp ý vào các báo cáo, quy chế tại Hội nghị và đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả làm việc.

 

Chủ trì hội nghị đã trao đổi , giải đáp các đề xuất, các vấn đề tồn tại trong năm học 2019; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác quản lý, các mặt hoạt động của đơn vị trong năm 2020.

Hội nghị đã tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỹ 2020-2021 gồm 3 đồng chí.

 

            Nhân dịp này, Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Ánh Hồng đã thực hiện khen thưởng các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

            Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghi cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021.

Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tập thể cán bộ, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể công chức, người lao động Trường mầm non Ánh Hồng sẽ hoàn thành suất sắc những nhiệm vị mà Nghi quyết hội nghị đề ra.