TRƯỜNG MẦM NON ÁNH HỒNG

 

TRƯỜNG MẦM NON ÁNH HỒNG

HƯỚNG TỚI MỘT MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Trường Mầm non Ánh Hồng được thành lập theo Quyết định số 3384/ QĐ- UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của UBND huyện Bảo Lâm. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành.Đặc biệt là sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bảo Lâm, sự kết hợp chặt chẽ của Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) tạo điều kiện cho trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học. Tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên luôn có tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhà trường được xây dựng trên khuôn viên có diện tích 3195m2. Có sân vườn, các phòng học, phòng làm việc chung, bếp ăn một chiều, khu vệ sinh cho cô và trẻlap65Co1 cơ cấu bộ máy tổ chức nhà trường được thành lập theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Trong quá trình hình thành và phát triển đến nay nhà trường đã có 12 lớp với tổng số 420 trẻ. Đội ngũ CB-GV-CNV cũng được tăng lên với số lượng 35 người. Đảm bảo về số lượng, chất lượng và trình độ đào tạo. Có 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ đạt chuẩn trong đó 96% trên chuẩn. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hằng năm đối với mẫu giáo 92% trở lên trẻ 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng hằng năm giảm dười 10% so với đầu năm, duy trì sĩ số đạt 98%, bé khỏe ngoan đạt từ 77% trở lên. Quản lý tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2018-2019 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Chính quyền nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Công đoàn và Chi đoàn đạt vững mạnh.