Và những tuần vừa qua các bé đã được học rất nhiều bài học bổ ích được đăng lên trang web của Trường trong các diễn đàn trước. Thì hôm nay các bé sẽ thích thú hơn với cách làm các con vật từ giấy  qua sự hướng dẫn của cô Yến và  Cô Hiền trò chơi cũng vô cùng thú vị 

Gấp con Cá - Cô Cao Yến

Gấp con cún - Cô Thu Hiền