Với mục đích là giúp trẻ được biết và làm quen về trường tiểu học như địa chỉ của trường, tên trường, một số phòng như phòng Hiệu trưởng, phòng Hành chính, lớp học... một số  hoạt động trong lớp Một, tham quan thư viện và khuôn viên đọc sách của nhà trường, đồng thời làm quen một số hoạt động của học sinh trường tiểu học. Qua đó giúp cho các bé tự tin hơn và sẵn sàng chuẩn bị tâm thế tốt khi vào lớp Một trường tiểu học.

Để chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ trước khi vào lớp Một. Ban giám hiệu và giáo viênTrường Mầm non Ánh Hồng, đã tổ chức cho các bé lớp mẫu giáo lớn đi tham quan trường tiểu học Nguyễn Khuyến.  Các cháu lớp Lá của trường Mầm non Sơn Ca chuẩn bị sẵn sàng để đi tham quan trường tiểu học.  Trên đường đi đến trường Tiểu học Lộc An B, các cháu được giáo dục về an toàn giao thông, các cháu được trải nghiệm khi qua đường phải có người lớn dẫn qua đường, không xô đẩy bạn và chạy nhảy trên đường.

  Trên đường đi đến trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, các cháu được giáo dục về an toàn giao thông, các cháu được trải nghiệm khi qua đường phải có người lớn dẫn qua đường, không xô đẩy bạn và chạy nhảy trên đường. 

Đến trường tiểu học Nguyễn Khuyến, các bé được  thầy Hiệu trưởng và thầy phụ trách đội  nhiệt tình đón và hướng dẫn tham quan trường, giới thiệu về tổng quan khuôn viên trường.

Thầy phụ trách đội giới thiệu về trường

Bé được tham quan lớp 1

Cô giáo giới thiệu về những đồ dùng khi vào lớp 1

Bé quan sát anh chị học bài

 

 

Chụp hình lưu niệm với cô giáo

Tạm biệt trường tiểu học trở về trường mầm non các bé đã có được buổi trải nghiệm thú vị, các bé đã có tâm thế sẵn sàng để vào lớp 1.